Medidens -Częstochowa, Dentysta, Klinika stomatologiczna - implanty od razu po ekstrakcji zęba

Wszczepienie implantu natychmiast po ekstrakcji zęba – czy to możliwe?

W dziedzinie stomatologii wszczepienie implantu zęba jest jedną z najnowocześniejszych i najefektywniejszych metod odtwarzania pełnego usmiechu. Jednakże, czy możliwe jest wszczepienie implantu od razu po ekstrakcji zęba? To pytanie budzi wiele zainteresowania i często pojawia się w umysłach pacjentów planujących leczenie implantologiczne. Warto spojrzeć na tę kwestię z perspektywy dentysty, uwzględniając różne czynniki, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania tej procedury.

Czym jest wszczepienie implantu zęba?

Wszczepienie implantu zęba to procedura polegająca na umieszczeniu tytanowej śruby w kości szczęki lub żuchwy, która pełni rolę sztucznego korzenia zęba. Implant ten następnie służy jako fundament dla mocowania korony zęba, odtwarzając funkcję i estetykę bakującego uzębienia w sposób trwały i efektywny.

Wszczepienie natychmiastowe – czy to możliwe?

Istnieje technika znana jako wszczepienie natychmiastowe, która polega na umieszczeniu implantu bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Ta metoda jest dla Pacjentów bardzo atrakcyjna, ponieważ eliminuje konieczność oczekiwania na gojenie się kości i umożliwia skrócenie czasu leczenia. Wymaga jednak wysokich umiejętności chirurga stomatologicznego, który podjął się ekstrakcji i zachowania tkanek, jak i kości w jak najlepszym stanie.

Czy wszczepienie natychmiastowe jest zatem zawsze możliwe? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku kluczowych czynników:

1. Stan kości

Po ekstrakcji zęba, kość może wymagać czasu na gojenie się i uzyskanie odpowiedniej gęstości.
W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy ubytek po ekstrakcji jest duży, konieczne może być oczekiwanie na pełne zagojenie się miejsca ekstrakcji lub wykonanie dodatkowych zabiegów, takich jak przeszczep kości.

2. Stan dziąseł

Dziąsła muszą spełniać odpowiednie warunki, aby zapewnić prawidłowe gojenie się i osadzenie implantu. W przypadku stanu zapalnego lub innych problemów z dziąsłami, wykonanie wszczepienia natychmiastowego może być utrudnione i wymagać podleczenia przed zabiegiem implementacji.

3. Ogólny stan zdrowia

Ocena ogólnego stanu zdrowia Pacjenta jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji o wszczepieniu natychmiastowym. Pacjenci z pewnymi schorzeniami mogą nie kwalifikować się do tej procedury.
Dbając o dobro Pacjęta oraz, by zmaksymalizować szansę na przyjęcie się implantu, ostateczną decyzję zawsze podejmuje chirurg stomatologiczny.

4. Typ zęba

Możliwość wszczepienia natychmiastowego implantu deprymuje również typ zęba. Na przykład, w przypadku zębów trzonowych, gdzie występuje większe obciążenie mechaniczne, konieczne może być oczekiwanie na pełne zagojenie się miejsca ekstrakcji przed wszczepieniem implantu.

Konsultacja z dentystą

W przypadku planowania wszczepienia implantu zęba od razu po ekstrakcji, kluczową rolę odgrywa konsultacja z doświadczonym dentystą implantologiem. Podczas tej konsultacji dentysta dokładnie oceni stan jamy ustnej pacjenta oraz określi czy wszczepienie natychmiastowe jest możliwe. W przypadku braku możliwości natychmiastowego wszczepienia implantu, dentysta może zaproponować alternatywne rozwiązania, takie jak wszczepienie opóźnione lub stosowanie protezy tymczasowej.

Posumowując, wszczepienie implantu od razu po ekstrakcji zęba, choć możliwe w niektórych przypadkach, wymaga indywidualnej oceny i uwzględnienia wielu czynników.