Dbamy UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ o Twóje zdrowie cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Kontaktowe zapalenie skóry

Alergia kontaktowa dotyczy 17-40% wszystkich dorosłych i 13-25% wszystkich dzieci.

Na podłożu alergii kontaktowej może wystąpić szereg chorób - w pierwszym rzędzie alergiczny wyprysk kontaktowy, a ponadto alergiczne kontaktowe zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, czy reakcje nietolerancji endoprotez i implantów.

Objawy alergicznego
kontaktowego zapalenia skóry

Alergiczny wyprysk kontaktowy, czy inaczej alergiczne kontaktowe zapalenie skóry występuje najczęściej jako postać ograniczona, czyli zmiana skórna umiejscowiona w jednej lokalizacji. W miejscu kontaktu skóry z wywołującym haptenem rozwija się rumień, któremu może towarzyszyć obrzęk lub naciek. W stanach ostrych na zajętym obszarze mogą dodatkowo rozwijać się grudki, pęcherzyki lub pęcherze, które pękają pozostawiając sączące powierzchnie. W przewlekłej postaci dominuje rumień, suchość skóry, złuszczanie i hiperkeratoza. Typowe jest zjawisko tzw. „synchronicznego polimorfizmu” - sytuacja, w której różne wykwity pierwotne i wtórne mogą w obrębie danego ogniska występować jednocześnie.

Wybielanie
nakładkowe zębów

Drugą stosowaną w naszych gabinetach metodą wybielania zębów, jest metoda nakładkowa. Stosując tę metodę, pacjent musi samodzielnie przez około 10-14 dni stosować w domu przygotowaną mu przez stomatologa w gabinecie, wykonaną na podstawie gipsowego wycisku żuchwy i szczęki, plastikową nakładkę oraz indywidualnie dobrany preparat wybielający. Napełniona preparatem nakładka na zęby powinna być stosowana przez kilka godzin dziennie, zgodnie z zaleceniami stomatologa. Czasami możliwe jest również jej stosowanie w nocy podczas snu. Cała procedura jest oczywiście w pełni bezpieczna dla szkliwa i nie prowadzi do powstawania nadwrażliwości zębów.

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy naskórkowe testy płatkowe są metodą z wyboru i „złotym standardem” w diagnostyce alergicznego wyprysku kontaktowego. Należy je wykonać u każdego chorego z przewlekłym wypryskiem lub lichenizacją, jeżeli podejrzewa się, że przyczyną lub powikłaniem tej choroby może być alergia kontaktowa lub alergiczny wyprysk kontaktowy.

Kluczowym elementem łączącym diagnostykę i terapię alergicznego wyprysku kontaktowego jest identyfikacja haptenów wywołujących odczyn alergiczny, co daje pacjentom szansę unikania czynnika chorobotwórczego. Konsekwentne unikanie prowokujących haptenów zaowocuje ustąpieniem choroby bez konieczności stosowania objawowej farmakoterapii.

 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ