Dbamy UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ o Twój piękny uśmiech! cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Pracownia RTG
Medidens Częstochowa

Stomatologia jest dziedziną, która na szeroką skalę wykorzystuje osiągnięcia z zakresu radiologii. Badania radiologiczne stanowią istotny element diagnostyki stomatologicznej. Pozwalają na uzyskanie informacji o stanie jamy ustnej, których nie da się uzyskać innymi metodami diagnostycznymi.

W klinice stomatologicznej Medidens gwarantujemy najwyższy poziom wszystkich oferowanych usług. Jest to możliwe m.in. dzięki precyzyjnej diagnostyce, stanowiącej podstawę leczenia stomatologicznego. Dysponujemy pracownią radiologiczną, dzięki czemu stomatolog kierujący pacjenta na badanie RTG otrzymuje natychmiastową informację o stanie jamy ustnej.

Nowoczesny sprzęt radiologiczny

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszego programu Kodak Dental System do wykonywania zdjęć zębowych techniką radiografii cyfrowej (obraz badanego obiektu uzyskuje się nie na kliszy rentgenowskiej lecz na monitorze komputera), nasi dentyści są w stanie:

  • wykonać precyzyjną analizę badanego obiektu – wykrycie nieprawidłowości ułatwia kolorowy obraz,
  • przeprowadzić obróbkę cyfrową uzyskanego na monitorze komputera obrazu, tj. powiększyć zdjęcie w całości, powiększyć wybrany fragment zdjęcia, zmierzyć odległość, itp.,
  • gromadzić i wielokrotnie odtwarzać zapisane dane pacjenta.

Warto przy tym podkreślić, że nowoczesne technologie umożliwiają zmniejszenie dawki promieniowania – nawet 9-krotnie. Jest to szczególnie ważne w tych zabiegach stomatologicznych, w których pacjent kilkakrotnie poddawany jest naświetlaniom, np. implanty, leczenie kanałowe.

Radiologia cyfrowa

Nasi stomatolodzy mogą skorzystać z szerokich możliwości radiologii cyfrowej. Innowacyjna aparatura daje dostęp do cyfrowych zdjęć zębów we wszystkich projekcjach. Dzięki temu tego rodzaju zdjęcia znajdują zastosowanie w takich działach stomatologii jak np. stomatologia zachowawcza, implantologia.
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE